loader image

Selecția studenților în programele Erasmus+ și SEE pentru participare în sem. I sau pentru întreg anul universitar 2022/2023

Dragi studenți,

O mobilitate internațională, fie la studii, fie în plasament contribuie în mod decisiv la formarea profesională și a personalității voastre. Bursele Erasmus+ și SEE vă sunt accesibile în urma selecției desfășurată la Facultatea de Ştiinţa şi ingineria materialelor în ziua de  18 martie 2021 pe baza dosarelor individuale depuse în perioada:  3 – 15 martie 2021.

Dosarul de înscriere va cuprinde (link: https://www.tuiasi.ro/wp-content/uploads/2019/11/PO.PRI_.01_E1R3.pdf):

–       Cerere tip de înscriere la concurs (Anexa 2);
–       Formular de eligibilitate (Anexa 3);
–       CV format Europass;
–       Scrisoare de intenție, format liber.
–       Certificat de competențe lingvistice;
–       Adeverință de student.

Adeverința de student este eliberată de către secretariatul facultății, la cerere.

Certificatul de competențe lingvistice poate fi eliberat, la cerere, de către Centrul Linguatek din cadrul universității noastre. Pentru a obține acest certificat vă invităm să vă adresați profesorului de limbi străine din facultate

Alegerea universității partenere pentru desfășurarea mobilității de studiu se face în baza listei de acorduri existente la link-ul http://www.international.tuiasi.ro/ro/erasmus-6, urmărind valabilitatea pentru programe de licență, de master sau doctorat.

Vă invităm să consultați modelele de Contracte de studii/ Learning agreement ce vă asigură compatibilitatea necesară între disciplinele din Planul dumenavoastră de învățământ și disciplinele de la universitatea gazdă la link-ul http://www.international.tuiasi.ro/ro/acorduri-ale-facultatii-de-stiinta-si-ingineria-materialelor.

Pentru detalii suplimentare vă invităm să contactați coordonatorul Erasmus/SEE al facultății, conf.univ.dr.ing. Gheorghe Bădărău, cu datele de contact:

gheorghe.badarau@academic.tuaisi.ro

“Erasmus mission: CHANGING LIVES, OPENING MINDS!”