loader image

Rezultat concurs post didactic

Concurs pentru ocuparea postului de conferențiar universitar, poziția 7 din statul de funcții

Departamentul de Știința Materialelor

Rezultatul concursului

Conform Art. 38 alin (1) din Procedura de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice PO.DID.10 Ediția 2, Revizia 6, membrii comisiei de concurs au decis următorul rezultat:

Nume și prenumeRezultatul concursului
Ramona CIMPOEȘUAdmis