loader image

Presusținere teză de doctorat

Vă facem cunoscut că în data de 14.12.2023, la ora 12:00, în cadrul Facultății de Știința și Ingineria Materialelor, departament T.E.P.M., sala 10, va avea loc presusținerea tezei de doctorat cu titlul ”CERCETĂRI PRIVIND DEZVOLTAREA DE NOI MATERIALE PE BAZĂ DE POLIETILEN GLICOL CU NANOPARTICULE PENTRU APLICAȚII TERMICE”, elaborată de către studentul doctorand ing. CHERECHEȘ MARIUS IONUȚ, domeniul Ingineria Materialelor, sub conducerea științifică a doamnei prof. univ. dr. ing. Alina Adriana MINEA, în prezența comisiei de îndrumare compusă din:

  1. Prof. univ. dr. ing. Radu Ioachim COMĂNECI
  2. Conf. univ. dr. ing. Adrian ALEXANDRU
  3. Șef lucr. univ. dr. ing. Elena CHIRILĂ