loader image

Presusținere teză de doctorat

În data de 19.07.2022, la ora 10:00, în cadrul facultății de Știința și Ingineria Materialelor, departament SM, sala 23, va avea loc presusținerea tezei de doctorat cu titlul „Contribuții experimentale și teoretice asupra studiului proprietăților aliajelor cu memoria formei CuZnAl”, elaborată de studentul doctorand Constantin PLĂCINTĂ, sub conducerea științifică a profesorului universitar dr. ing. Sergiu STANCIU (co-tutela prof. univ. dr. Maricel AGOP), în prezența comisiei compusă din: prof. univ. dr. ing. Leandru-Gheorghe BUJOREANU – președinte, prof.univ. dr. ing. Romeu CHELARIU, prof. univ. dr. ing. Nicanor CIMPOEŞU și prof. univ. dr. ing. Ioan CARCEA.