loader image

Presusținere teză de doctorat

În data de 20.07.2022, la ora 10:00, în cadrul facultății de Știința și Ingineria Materialelor, departament IMSI, sala 08, va avea loc presusținerea tezei de doctorat cu titlul „CONTRIBUŢII LA ÎMBUNĂTĂŢIREA PERFORMANŢELOR UTILIZĂRII UNOR MATERIALE CU ROL ACTIV ÎN INSTALAŢIILE DE COMBATEREA INCENDIILOR”, elaborată de studentul doctorand Lucian BURLACU, sub conducerea științifică a profesorului universitar dr. ing. Leandru-Gheorghe BUJOREANU, în prezența comisiei compusă din: prof.univ. dr. ing. Leandru-Gheorghe BUJOREANU – președinte, prof.univ. și membri ai comisiei de îndrumare: Prof. dr. ing. Radu-Ioachim COMANECI, prof. univ. dr. ing. Nicanor CIMPOEŞU și șef de lucrări dr. ing. Bogdan PRICOP.