loader image

Informații importante cu privire la cazarea studenților în anul universitar 2023-2024

În anul universitar 2023-2024, cazările se vor desfășura online, fără ca studenții să ia legătura fizic cu Prodecanul facultății.

Vă rugăm să urmăriți cu mare atenție site-ul facultății dumneavoastră în luna septembrie pentru a fi la curent cu calendarul, etapele de cazare și pașii care trebuie urmați pentru a afla căminul și camera în care veți locui în noul an universitar, respectiv data la care veți fi programați pentru a vă prezenta la administrația căminului să ridicați cheile camerei.

Prin urmare, toți studenții TUIASI care doresc cazare sunt rugați să completeze formularul de mai jos, până cel târziu duminică, 10.09.2023. Prin completarea formularului vă manifestați intenția de cazare în cămin. Datele introduse vor fi confruntate cu cele de la secretariatele facultăților. În cazul în care nu veți completa formularul, vom considera că nu aveți nevoie de cazare în anul universitar 2023-2024.

Formular de înscriere pentru cazare

Facem precizarea că:

  • formularul de înscriere se completează doar de către studenții TUIASI pe baza adresei de email instituțională, cu excepția studenților de anul I;
  • studenții care și-au depus dosarul de înscriere pentru admiterea de toamnă nu trebuie să completeze formularul de cazare deoarece nu sunt încă declarati „admiși”. Va avea loc o altă etapă de cazări, după ce se vor afișa rezultatele finale ale admiterii de toamnă.

Documente necesare cazării la cămin

în perioada 27-30.09.2023 

După ce au primit prin email, de la comisia de cazare a facultății, căminul și camera în care vor locui în pe durata anului universitar 2023-2024, studenții vor prezenta la administrația căminului următoarele documente:

  • cartea de identitate: original + copie;
  • 2 fotografii tip „carte de identitate” – una pentru legitimația de cămin și pentru contractul de închiriere;
  • extras de cont bancar pe numele titularului contractului de cazare (al studentului cazat) – se poate printa și o captură de ecran din aplicația bancară din care să reiasă în mod clar contul IBAN și numele titularului de cont. Acest document se poate depune la administrația căminului până cel târziu pe data de 16.10.2023. Nu se acceptă extrase de cont pe numele părinților sau al colegilor de facultate;
  • documente suplimentare în original pentru studenții ce pot beneficia de cazare gratuită – documente ce au fost transmise scanat, prin email, la facultate;
  • documentele suplimentare în original pentru studenții căsătoriți– documente ce au fost transmise scanat, prin email, la facultate – copie după certificatul de căsătorie, adeverinţă de student pentru soţul / soţia de la altă universitate de stat în care se va specifica dacă urmează cursuri la buget sau taxă – dacă este cazul, copie după certificatul de naştere al copilului – dacă este cazul.

Sursa foto: BEST Iași