loader image

În atenția studenților înmatriculați în anul II domeniul Ingineria materialelor

În vederea repartizării pe specializări(SM/IPM) în anul III de studii – an universitar 2023/2024, studenții înmatriculați în anul II de la Domeniul de studii INGINERIA MATERIALELOR, sunt rugați să completeze, să semneze formularul de cerere și să-l trimită (din contul instituțional de student), pe adresa de email secretariatsim@tuiasi.ro  sau să-l depună la Secretariatul facultății, până la data de 15.09.2023. Prioritate vor avea studenții care au promovat toate examenele în sesiunea de vară.