loader image

În atenția studenților din ultimul an de studiu (licență/master) care nu au promovat examenele în sesiunea de vară

Conform procedurii de organizare a activității didactice pentru studiile universitare de licență și masterat, Biroul Consiliului facultății poate aproba studentului din ultimul an, în mod excepțional, să-și încheie situația școlară în sesiunea de toamnă.

Studenții care se află în această situație vor transmite pe adresa de email secretariatsim@tuiasi.ro sau vor depune aceste cereri la Secretariatul facultății, până cel târziu 15 iulie 2022.


În cazul în care nu vor promova examenele restante nici în sesiunea de toamnă, studenții vor depune o cerere de reînscriere pentru recuperarea creditelor restante sau pentru repetarea anului (după caz), până cel târziu 30 septembrie 2022.