loader image

ANUNȚ DEMARARE PROCEDURĂ DE SELECȚIE

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași anunță demararea procedurii de selecție a studenților cărora li se va aloca câte un laptop cu accesorii incluse (geanta laptop, mouse) și cu access la Internet prin cartelă SIM, în proiectul “Dezvoltarea infrastructurii TIC a TUIASI pentru susținerea e-learning și a educației mixte – ELEARN4ALL” Cod SMIS 2014 149875.

          Calendarul selecției se regăsește în Anexa 1.1 la prezentul anunț.

        Categoriile de beneficiari: Grupul țintă al proiectului îl reprezintă 1387 de studenți din Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași, înmatriculați la ciclul de studii de licență sau masterat, care îndeplinesc criteriile pentru a beneficia de burse sociale şi burse sociale ocazionale conform Ordinului nr. 3.392/2017 și a Procedurii privind acordarea burselor studenților de la ciclurile universitare de învățământ licență și masterat Cod PO.PRS.03.

Metodologie_ELEARN4ALL_CA_4_noiembrie
Formulare tipizate ELEARN4ALL