loader image

SUCCESS_KEY-Start

  • Proiect „ROSE” privind Învățământul Secundar – ROmanian Secondary Education project
  • Schema de Granturi pentru universități, SGU/NC
  • Contractor: Ministerul Educaţiei Naţionale, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă, MEN-UMPFE
  • Beneficiar: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor
  • Titlul subproiectului: Integrare cu succes la studii universitare la Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor din Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
  • Acronim: Success_key
  • Acord de Grant nr. 196/SGU/NC/II din 13.09.2019
  • Director de Grant: Prof. univ. dr. ing. Costica BEJINARIU, costica.bejinariu@tuiasi.ro

Proiectul Integrare cu succes la studii universitare la Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor din Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași oferă tinerilor studenți ai facultății oportunitatea participării la un program educațional extracuricular complex menit să le faciliteze tranziția de la învățământul secundar la cel universitar și creșterea procentului de retenție în primul an universitar prin motivarea acestora de a-și continua studiile dar și de a se dezvolta cognitiv și socio-emoțional pentru succesul în carieră și în viață în general.