loader image

Criterii

Criterii de acordare a reducerilor de transport auto

 • Se deconteaza bilete de transport auto numai în limita fondurilor repartizate de Universitate pe baza alocatiei bugetare;
 • Se deconteaza un numar maxim de 4 (patru) calatorii dus – întors (8 bilete) într-o luna în localitatea de domiciliu;
 • Nu se deconteaza bilete de transport auto, pentru studenti care au domiciliul în localitatile aflate pe traseele pe care circula, în mod regulat, un numar suficient de trenuri, cu legatura directa din Iasi (de exemplu: Vaslui, Pascani, Tg. Frumos, Tecuci, Focsani, etc.)
 • Se deconteaza maxim patru bilete pe luna pentru studentii cu domiciliu în localitati în care circula trenuri cu legatura dificila (de exemplu: Botosani, Dorohoi, Bacau, Roman, Piatra Neamt, Tg. Neamt, Bicaz, Galati etc.)
 • Prioritatile la decontare, în functie de suma alocata lunar, vor fi:
 1. decontarea biletelor studentilor care în lunile anterioare nu au beneficiat de decontare;
 2. decontarea biletelor studentilor care si-au îndeplinit cel mai bine obligatiile scolare stabilite pe baza mediilor si a creditelor obtinute la sfârsitul semestrului (pentru semestrul al doilea) sau anului universitar precedent (pentru primul semestru);
 3. decontarea biletelor pentru studentii orfani sau proveniti din casele de copii, acestia beneficiind de gratuitate pentru transport (decontare 100%);
 4. decontarea a doua calatorii dus – întors, spre si dinspre localitatea de domiciliu, pentru studentii care depun cerere.
 • Daca în urma decontarii biletelor tuturor solicitantilor ramân în continuare sume nealocate, acestea se reporteaza pentru luna urmatoare, sumele respective neputând fi utilizate în alte scopuri.

Nu se aproba cereri de decontare a biletelor de transport auto:

 • studentilor care, fara motive justificate (acte medicale, competitii sportive etc.), au absente de la activitatile didactice, nu s-au prezentat la nici un examen în sesiunea din iarna si care nu îsi îndeplinesc, în continuare, obligatiile scolare fata de facultate;
 • studentilor care încearca sa deconteze bilete falsificate sau cu serii consecutive.