loader image

Acte necesare decontare

Studentii vor depune la secretariatul facultatii urmatoarele documente:

  1. Cerere tip – completata si semnata (click pentru model modificat)
  2. Biletele de calatorie care trebuie sa cuprinda, în mod vizibil: sigla firmei de transport, stampila acesteia, data efectuarii calatoriei, ruta de deplasare si valoarea biletului (nu se vor primi bilete de pe care unul sau mai multe din aceste elemente lipsesc);
  3. Copie dupa cartea de identitate, copie pe care studentul va menţiona:

“Am card la banca___________, filiala ___________”

Observaţii:

  • Bancile acceptate de universitate pentru plata sumelor cuvenite studenţilor sunt: B.R.D., B.C.R. Banc Post, ING Bank, Transilvania şi Raiffeisen Bank.
  • Depunerea cererilor si primirea sumelor cuvenite pentru decontare se va face în funcţie de datele primite de la Universitate.