loader image

Tehnologii şi Echipamente pentru Procesarea Materialelor

Tehnologii şi Echipamente pentru Procesarea Materialelor

Departamentul de Tehnologii şi Echipamente pentru Procesarea Materialelor patronează studiile universitare de masterat, specializările Tehnici Avansate în Ingineria Procesării Materialelor şi Sisteme Industriale pentru Tehnologii Moderne, studiile universitare de licenţă, specializarea Echipamente pentru Procese Industriale şi, în colaborarea cu Departamentul SM, studiile universitare de licenţă, specializarea Ingineria Procesării Materialelor.

Petrică VIZUREANU

Prof. univ. dr. ing.

Director de departament

Tel/Fax: 0744 793 984 / 0232 230 009
e-mail: peviz@tuiasi.ro


Colectivul departamentului

Ion HOPULELE

Profesor universitar, dr.ing. – Consultant

Dan-Gelu GALUȘCĂ

Profesor universitar, dr.ing.

Petrică VIZUREANU

Profesor universitar, dr.ing.

Alina-Adriana MINEA

Profesor universitar, dr.ing.

Dorin LUCA

Profesor universitar, dr.ing.

Radu-Ioachim COMĂNECI

Profesor universitar, dr.ing.

Dragoș-Cristian ACHIȚEI

Șef lucrări universitar, dr.ing.

Elena CHIRILĂ

Șef lucrări universitar, dr.ing.

Viorel GRANCEA

Șef lucrări universitar, dr. ing.

Carmen NEJNERU

Șef lucrări universitar, dr.ing.

Manuela-Cristina PERJU

Șef lucrări universitar, dr.ing.

Mirabela MINCIUNĂ

Șef lucrări universitar, dr. ing.

Andrei Victor SANDU

conferențiar universitar, dr. ing.

Andrei Cătălin ȚUGUI

Asistent universitar, dr. ing.

Simona Mădălina BALȚATU

Asistent Universitar, Dr. Ing.

Dumitru-Doru BURDUHOS-NERGIȘ

Asistent universitar, drd. ing


PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR

Ioan POSTOLACHE

Inginer


Str. Prof.dr.doc. D. Mangeron nr. 51, cod 700050, Iaşi, România, tel. 0232-278680 int. 2280