loader image

Seminarii şi evenimente ştiinţifice C.C.P.D. – S.I.M.

Şcoala Doctorală C.C.P.D. – SIM organizează Seminarii adresate studenţilor doctoranzi având ca obiectiv creşterea calităţii activităţii de cercetare efectuate ȋn cadrul programului de studii doctorale. Scopul acestor manifestări este de conştientiza studentul doctorand ȋn ce priveşte etica, gradul de actualitate și profesionalismul ȋn cercetarea ştiinţifică precum şi de a oferi ȋndrumare ȋn conceperea şi realizarea unei lucrări ştiinţifice şi, ȋn final, a tezei de doctorat.

Oferta de formare, prin organizarea Seminariilor C.C.P.D. SIM, va cuprinde componente dedicate pentru etica cercetării, scientometrie, redactare academică (academic writing) și prezentare.

Prelegerile vor fi susţinute de către conducătorii de doctorat cu experienţă ȋn problematica abordată, precum şi de către membrii Comisiei de specialitate Ingineria Materialelor din cadrul CNATDCU. Dorinţa noastră este de a crea un forum deschis şi de a veni ȋn ȋntâmpinarea eventualelor probleme cu care se pot confrunta studenţii doctoranzi pe parcursul stagiului de cercetare.