loader image

2015 masterat

Materiale avansate şi tehnici de analiză

Pentru rezultatele finale ale concursului de admitere (click aici)

Calendarul concursului de admitere masterat 2015

 Sesiunea SEPTEMBRIE

 • ÎNSCRIERI: 9-21 SEPTEMBRIE 2015
 • INTERVIU: 22 SEPTEMBRIE 2015
 • AFIŞAREA REZULTATELOR: 23 SEPTEMBRIE 2015

Rezultate finale: 25 septembrie 2015

Programarea interviului pentru admiterea la studiile universitare de masterat, sesiunea septembrie 2015:

Interviu_master

Cifra de şcolarizare

Cifra Masterat Septembrie

 

Înscrierile se fac în clădirea rectoratului Universității Tehnice Gheorghe Asachi Iași, în AMFITEATRUL T2 şi în clădirea Universității “Al.I.Cuza” din Iaşi (în Copou), în Sala Paşilor Pierduţi – intrarea de sus (Bulevardul Carol I nr. 11 Iaşi).

 Programul de înscrieri masterat: Luni-vineri: 9:00 – 16:00; Sâmbăta: 9:00 – 13:00.

 

Metoda de selecţie: Concurs de dosare

MA = 0,5 x Media interviu + 0,5 x Media examen licenţă

Criteriile de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie:

Media bacalaureat

TAXA ANUALĂ PENTRU LOCURILE CU TAXĂ – 2000 LEI (se poate plăti în două rate)

DOSARUL CANDIDATULUI

 • La înscriere candidaţii vor depune un dosar plic cu următoarele acte:
 1. Cerere de înscriere (formular tipizat – la comisia de înscriere);
 2. Diplomă de bacalaureat în original sau în copie legalizată;
 3. Diploma de finalizare a studiilor universitare de licenţă/studiilor universitare de lungă durată sau adeverinţa de licenţă (pentru absolvenţii promoţiei 2015) în original sau în copie legalizată;
 4. Certificat de naştere – copie legalizată;
 5. Dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui în copie legalizată (certificat căsătorie, hotărâre judecătorească, etc.)
 6. Carte de identitate – original şi copie xerox;
 7. Adeverinţă medicală tip (de la medicul de familie sau de la liceu – apt pentru înscriere la facultate);
 8. 2 fotografii tip buletin de identitate ;
 9. Dosar plic.
 10. Taxa de înscriere: 100 lei