loader image

2012 master

Studii universitare de MASTERAT

 

CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE 2012

Perioada de înscrieri: 6 – 21 septembrie 2012

Program înscrieri: LUNI-VINERI, între orele 900-1400, SÂMBĂTA între orele 900-1300

Locaţia: Amfiteatrul T.2 (Corp Rectorat), str. Prof.dr.doc.Dimitrie Mangeron nr. 67

INTERVIU: 21 septembrie 2012, ora 1400, locaţie: Sala SIM 9 (Sala de Consiliu a facultăţii)

Afişare rezultat: 22 septembrie 2012

DOSARUL CANDIDATULUI

 • La înscriere candidaţii vor depune un dosar plic cu următoarele acte:
 1. Cerere de înscriere (formular tipizat – la comisia de înscriere);
 2. Diplomă de bacalaureat în original sau în copie legalizată;
 3. Diploma de finalizare a studiilor universitare de licenţă/studiilor universitare de lungă durată sau adeverinţa de licenţă în original sau în copie legalizată;
 4. Certificat de naştere – copie legalizată;
 5. Dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui în copie legalizată (certificat căsătorie, hotărâre judecătorească, etc.)
 6. Carte de identitate – original şi copie xerox;
 7. Adeverinţă medicală tip (de la medicul de familie sau de la liceu – apt pentru înscriere la facultate);
 8. 2 fotografii tip buletin de identitate ;
 9. Dosar plic.
 10. Taxa de înscriere: 100 lei