loader image

2011 master

Studii universitare de MASTERAT

Pentru REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI DE ADMITERE (click aici)

 

CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE 2011

 •  Sesiunea SEPTEMBRIE

Înscrieri: 9-19 septembrie 2011

Interviu: 20 septembrie 2011,(interviul va începe la ora 1400 în Sala SIM 9 , catedra de Ştiinţa materialelor)

Afişare: 21 septembrie 2011

 

Metoda de selecţie: Interviu*) + concurs de dosare

Media generală de admitere (MA) se stabileşte astfel:

MA=0,5x(MediaEx.licenţă/diplomă+Mediagen.facultate)+0,5xMInterviu

*)Interviul constă într-un test oral din domeniu, pe baza bibliografiei

DOSARUL CANDIDATULUI

 • La înscriere candidaţii vor depune un dosar plic cu următoarele acte:
 1. Cerere de înscriere (formular tipizat – la comisia de înscriere);
 2. Diplomă de bacalaureat în original sau în copie legalizată;
 3. Diploma de finalizare a studiilor universitare de licenţă/studiilor universitare de lungă durată sau adeverinţa de licenţă în original sau în copie legalizată;
 4. Certificat de naştere – copie legalizată;
 5. Dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui în copie legalizată (certificat căsătorie, hotărâre judecătorească, etc.)
 6. Carte de identitate – original şi copie xerox;
 7. Adeverinţă medicală tip (de la medicul de familie sau de la liceu – apt pentru înscriere la facultate);
 8. 2 fotografii tip buletin de identitate ;
 9. Dosar plic.
 10. Taxa de înscriere: 100 lei