loader image

2013 licenta

Pentru rezultatele concursului de admitere (click aici)

CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE 2013

Sesiunea IULIE

  • ÎNSCRIERI: 15-30 IULIE 2013
  • AFIŞARE: 31 IULIE 2013
  • TERMEN LIMITĂ DEPUNERE ACTE ÎN ORIGINAL: 06.09. 2013

Sesiunea SEPTEMBRIE

  • ÎNSCRIERI: 9-20 SEPTEMBRIE 2013
  • AFIŞARE: 21 SEPTEMBRIE 2013
  • TERMEN LIMITĂ DEPUNERE ACTE ÎN ORIGINAL: 23.09.2013

Înscrierile se fac clădirea rectoratului Universităţii Tehnice Gheorghe Asachi Iaşi în AMFITEATRUL T2.

Programul de înscrieri: Luni-vineri: 9:00 – 16:00; Sâmbăta: 9:00 – 13:00.

CONCURS PE BAZĂ DE DOSAR

Media generală de admitere (MA) se stabileşte astfel:

MA = 0,5 · M.şcolaritate liceu + 0,5 · M.bacalaureat

unde:
M.şcolaritate liceu = media generală a şcolarităţii anilor de liceu
M.bacalaureat = media obţinută la examenul de bacalaureat

 

  

TAXA DE ADMITERE: 100 LEI

TAXA ANUALA PENTRU LOCURILE CU TAXA – 2400 LEI (se poate plati in doua rate)

Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere: copiii personalului didactic; copiii orfani de ambii părinţi; candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial; copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice Gheorghe Asachi din Iaşi (Scutirea se acordă o singură dată numai la o instituţie de învăţământ superior de stat).

Comisia de admitere pe facultate aprobă scutirea de plata taxei de înscriere pe baza actelor doveditoare prezentate de candidaţi.

 

 

DOSARUL CANDIDATULUI

La înscriere candidaţii vor depune un dosar plic cu următoarele acte:

1. Dosar plic

2. Cerere tipizata de înscriere – la comisia de inscriere.

3. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta – copie legalizată (original pentru cei care doresc să fie admişi pe locurile subvenţionate de la buget);

4. Foaia matricolă, anexă la diploma de bacalaureat – copie legalizată (original pentru cei care doresc să fie admişi pe locurile subvenţionate de la buget);

5. Certificatul de naştere – copie legalizată;

6. Cartea (buletinul) de identitate – copie xerox;

– dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui, în copie legalizată (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.);

7. Adeverinţă medicală tip;

8. Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare);

9. Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta / diploma de absolvire – copie legalizată, pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare;

10. Două fotografii color, 3 x 4 cm;

11. Taxa de inscriere – 100 lei.

Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2013 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunile de admitere imediat următoare, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverinţă eliberată de liceu, în care se menţionează atât media generală cât şi notele obţinute la probele susţinute, precum şi foaia matricolă.

Întrucât candidaţii au dreptul legal de a se prezenta la concurs concomitent la două sau mai multe domenii / specializări, dosarul cu actele în original se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte opţiuni se face pe baza documentelor prezentate în copie legalizată, la care se adaugă o adeverinţă care atestă înscrierea cu actele de studii în original la un alt domeniu / specializare.

La înscriere, candidaţii vor semna o declaraţie că vor respecta termenele impuse prin prezentul regulament cu privire la depunerea actelor în original.