loader image

2012 licenta

Rezultate admitere, sesiunea SEPTEMBRIE 2012:

Admitere – sesiunea  SEPTEMBRIE 2012:    40 locuri – buget, 2 locuri – cu taxă
Domeniu de licenţă Specializarea Număr locuri BUGET Număr locuri TAXĂ Modalitatea de admitere
Ingineria Materialelor Ştiinţa materialelor 15 • Concurs de dosare:          MA = MBac
unde: MBac – media examenului de bacalaureat
• Opţional: Test-grilă (pentru candidaţii care se consideră dezavantajaţi de media de la bacalaureat):
Disciplina de concurs: Matematică M2
MA = MT,        unde: MT – media test
Clasificarea candidaţilor se face în ordinea strict descrescătoare a mediei de admitere (MA)
Ingineria procesării materialelor
Inginerie Mecanică Echipamente pentru procese industriale 24
Inginerie Industrială Ingineria securităţii în industrie 1 2
*) în cazul domeniului Ingineria Materialelor specializarea se alege la finalul anului II de studiu, în funcţie de mediile obţinute în primii doi ani de studiu.

Perioada şi programul de înscrieri:
6 – 17 septembrie pentru concurs de dosare sau 6 – 12 septembrie pentru test-grilă
Program înscrieri: LUNI-VINERI, între orele 900-1400, SÂMBĂTA între orele 900-1300
Locaţia: Amfiteatrul T.2 (corp Rectorat), str. Prof.dr.docent D.Mangeron nr. 67

 

Acte necesare pentru înscrierea la concursul de admitere:
1  Cerere de înscriere (formular tipizat – la comisia de înscriere);
2  Diplomă de bacalaureat sau adeverinţă de absolvire în original;
3  Foaia matricolă cu mediile anilor de studiu din timpul liceului;
4  Certificat de naştere – copie legalizată;
5  Carte de identitate – original şi copie xerox;
6  Adeverinţă medicală tip (de la medicul de familie sau de la liceu – apt pentru înscriere la facultate);
7  Trei fotografii tip buletin de identitate ;
8  Dosar plic.
Taxa de înscriere: 100 lei