loader image

2014 master

Studii universitare de MASTERAT

Pentru rezultatele finale ale concursului de admitere (click aici)

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR ADMIŞI
în sesiunea iulie 2014

Completarea dosarelor de concurs cu acte în original (diplome şi foi matricole, certificate de naştere şi căsătorie legalizate, fotografii (3×4) şi adeverinţe medicale) se va face până în data de vineri 05.09.2014, orele 10.00.

Orice depăşire a acestei date şi ore va conduce la eliminarea candidatului din lista de admişi.

Nu se admit constestaţii în legătura cu cele de mai sus.

 

PROGRAM DE COMPLETARE DOSARE :

LUNI – VINERI         între orele 11 – 1200

Telefon : 0743.05.04.22

 

PREŞEDINTE COMISIE ADMITERE

DECAN FACULTATEA S.I.M.

Conf.univ.dr.ing. Iulian IONIŢĂ

 

CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE 2014

 

 •  Sesiunea IULIE

ÎNSCRIERI: 14-28 IULIE 2014

INTERVIU: 29 IULIE 2014 în amfiteatrul T.2 începând cu ora 16,00.

AFIŞARE: 30 IULIE 2014

TERMEN LIMITĂ DEPUNERE ACTE ÎN ORIGINAL: 5 SEPTEMBRIE 2014

 

 • Sesiunea SEPTEMBRIE

ÎNSCRIERI: 8-21 SEPTEMBRIE 2014

INTERVIU: 22 SEPTEMBRIE 2014

AFIŞARE: 23 SEPTEMBRIE 2014

TERMEN LIMITĂ DEPUNERE ACTE ÎN ORIGINAL: 23 SEPTEMBRIE 2014

 

Înscrierile se fac clădirea rectoratului Universităţii Tehnice Gheorghe Asachi Iaşi în AMFITEATRUL T2. Programul de înscrieri: Luni-vineri: 9:00 – 16:00; Sâmbăta: 9:00 – 13:00.

 

CONCURS PE BAZĂ DE DOSARE

Metoda de selecţie: Concurs de dosare

MA = 0,5 x Media interviu + 0,5 x Media examen licenţă

 

DOSARUL CANDIDATULUI

 

 • La înscriere candidaţii vor depune un dosar plic cu următoarele acte:
 1. Cerere de înscriere (formular tipizat – la comisia de înscriere);
 2. Diplomă de bacalaureat în original sau în copie legalizată;
 3. Diploma de finalizare a studiilor universitare de licenţă/studiilor universitare de lungă durată sau adeverinţa de licenţă (pentru absolvenţii promoţiei 2012) în original sau în copie legalizată;
 4. Certificat de naştere – copie legalizată;
 5. Dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui în copie legalizată (certificat căsătorie, hotărâre judecătorească, etc.)
 6. Carte de identitate – original şi copie xerox;
 7. Adeverinţă medicală tip (de la medicul de familie sau de la liceu – apt pentru înscriere la facultate);
 8. 2 fotografii tip buletin de identitate ;
 9. Dosar plic.
 10. Taxa de înscriere: 100 lei