loader image

2013 master

Studii universitare de MASTERAT

Pentru rezultatele finale ale concursului de admitere (click aici)

 

CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE 2013

 

 •  Sesiunea IULIE

ÎNSCRIERI: 15-30 IULIE 2013

AFIŞARE: 31 IULIE 2013

TERMEN LIMITĂ DEPUNERE ACTE ÎN ORIGINAL: 06.09. 2013

 • Sesiunea SEPTEMBRIE

ÎNSCRIERI: 9-20 SEPTEMBRIE 2013

AFIŞARE: 21 SEPTEMBRIE 2013

TERMEN LIMITĂ DEPUNERE ACTE ÎN ORIGINAL: 23.09.2013

 

Înscrierile se fac clădirea rectoratului Universităţii Tehnice Gheorghe Asachi Iaşi în AMFITEATRUL T2. Programul de înscrieri: Luni-vineri: 9:00 – 16:00; Sâmbăta: 9:00 – 13:00.

 

CONCURS PE BAZĂ DE DOSARE

Metoda de selecţie: Concurs de dosare

MA = 0,5 x Mgen.studii licenţă + 0,5 x Media examen licenţă

DOSARUL CANDIDATULUI

 • La înscriere candidaţii vor depune un dosar plic cu următoarele acte:
 1. Cerere de înscriere (formular tipizat – la comisia de înscriere);
 2. Diplomă de bacalaureat în original sau în copie legalizată;
 3. Diploma de finalizare a studiilor universitare de licenţă/studiilor universitare de lungă durată sau adeverinţa de licenţă (pentru absolvenţii promoţiei 2012) în original sau în copie legalizată;
 4. Certificat de naştere – copie legalizată;
 5. Dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui în copie legalizată (certificat căsătorie, hotărâre judecătorească, etc.)
 6. Carte de identitate – original şi copie xerox;
 7. Adeverinţă medicală tip (de la medicul de familie sau de la liceu – apt pentru înscriere la facultate);
 8. 2 fotografii tip buletin de identitate ;
 9. Dosar plic.
 10. Taxa de înscriere: 100 lei