loader image

Pentru rezultatele finale ale Concursului de Admitere (click aici)

Calendarul concursului de Admitere Licență 2015

Sesiunea SEPTEMBRIE

 • ÎNSCRIERI: 7-17 SEPTEMBRIE 2015
 • AFIȘARE: 18 SEPTEMBRIE 2015

Rezultate finale: 22 septembrie 2015

Cifra de școlarizare

Cifra licenta Septembrie

Admiterea romanilor de pretutindeni pentru anul 2015-2016 (Republica Moldova, țări învecinate, diaspora).click aici.

Înscrierile se fac în clădirea rectoratului Universității Tehnice Gheorghe Asachi Iași, în AMFITEATRUL T2.
Programul de înscrieri la licenţă: Luni-vineri: 9:00 – 16:00; Sâmbăta: 9:00 – 13:00.

Modalitate admitere – CONCURS PE BAZĂ DE DOSAR

Media generală de admitere (MA) se stabilește astfel:

Media Admitere = Media bacalaureat

Criteriile de departajare a candidaților cu aceeași medie:

Nota obţinută la Matematică în cadrul examenului de bacalaureat

TAXĂ DE ADMITERE: 100 LEI

TAXA ANUALĂ PENTRU LOCURILE CU TAXĂ – 2000 LEI (se poate plăti în două rate)

Condiţii speciale

Sunt scutiți de plata taxelor de înscriere: copiii personalului didactic; copiii orfani de ambii părinti; candidații proveniți de la casele de copii sau din plasament familial; copiii angajaților din cadrul Universității Tehnice Gheorghe Asachi din Iași (Scutirea se acordă o singură dată numai la o instituție de învățământ superior de stat).

Comisia de admitere pe facultate aprobă scutirea de plata taxei de înscriere pe baza actelor doveditoare prezentate de candidați.

Dosarul candidatului
 1. Dosar plic
 2. Cerere tipizată de înscriere – la comisia de înscriere.
 3. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta – copie legalizată (original pentru cei care doresc să fie admiși pe locurile subvenționate de la buget);
 4. Foaia matricolă, anexă la diploma de bacalaureat – copie legalizată (original pentru cei care doresc să fie admiși pe locurile subvenționate de la buget);
 5. Certificatul de naștere – copie legalizată;
 6. Cartea (buletinul) de identitate – copie xerox;

– dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui, în copie legalizată (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.);

 1. Adeverință medicală tip;
 2. Adeverință din care să rezulte calitatea de student (pentru studenții care urmează o a doua specializare);
 3. Diploma de licență sau diploma echivalentă cu aceasta / diploma de absolvire – copie legalizată, pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare;
 4. Două fotografii color, 3 x 4 cm;
 5. Taxa de înscriere – 100 lei.

 

Pentru absolvenţii 2015

Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2015 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunile de admitere imediat următoare, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverință eliberată de liceu, în care se menționează atât media generală cât și notele obținute la probele susținute, precum și foaia matricolă. Întrucât candidații au dreptul legal de a se prezenta la concurs concomitent la două sau mai multe domenii / specializări, dosarul cu actele în original se depune la prima opțiune. Înscrierea pentru celelalte opțiuni se face pe baza documentelor prezentate în copie legalizată, la care se adaugă o adeverință care atestă înscrierea cu actele de studii în original la un alt domeniu / specializare. La înscriere, candidații vor semna o declarație că vor respecta termenele impuse prin prezentul regulament cu privire la depunerea actelor în original.