loader image

2014 licenta

Pentru rezultatele finale ale concursului de admitere (click aici)

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR ADMIŞI

în sesiunea iulie 2014

Completarea dosarelor de concurs cu acte în original (diplome şi foi matricole, certificate de naştere şi căsătorie legalizate, fotografii-3×4 şi adeverinţe medicale) se va face până în data de vineri 05.09.2014, orele 1000.

Orice depăşire a acestei date şi ore va conduce la eliminarea candidatului dinlista de admişi.

Nu se admit constestaţii în legătura cu cele de mai sus.

PROGRAM DE COMPLETARE DOSARE :

LUNI – VINERI între orele 11 – 1200

Telefon : 0743.05.04.22

 

PREŞEDINTE COMISIE ADMITERE

DECAN FACULTATEA S.I.M.

Conf.univ.dr.ing. Iulian IONIŢĂ

CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE 2014

Sesiunea IULIE

 • ÎNSCRIERI: 14-29 IULIE 2014
 • AFIŞARE: 30 IULIE 2014
 • TERMEN LIMITĂ DEPUNERE ACTE ÎN ORIGINAL: 5 SEPTEMBRIE 2014

Sesiunea SEPTEMBRIE

 • ÎNSCRIERI: 8-18 SEPTEMBRIE 2014
 • AFIŞARE: 19 SEPTEMBRIE 2014
 • TERMEN LIMITĂ DEPUNERE ACTE ÎN ORIGINAL: 19 SEPTEMBRIE 2014

Admiterea romanilor de pretutindeni pentru anul 2014-2015 (Republica Moldova, tari invecinate, diaspora).click aici.

Înscrierile se fac clădirea rectoratului Universităţii Tehnice Gheorghe Asachi Iaşi în AMFITEATRUL T2.

Programul de înscrieri: Luni-vineri: 9:00 – 16:00; Sâmbăta: 9:00 – 13:00.

CONCURS PE BAZĂ DE DOSAR

Media generală de admitere (MA) se stabileşte astfel:

Media Admitere = Media bacalaureat

TAXA DE ADMITERE: 100 LEI

TAXA ANUALA PENTRU LOCURILE CU TAXA – 2400 LEI (se poate plati in doua rate)

Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere: copiii personalului didactic; copiii orfani de ambii părinţi; candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial; copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice Gheorghe Asachi din Iaşi (Scutirea se acordă o singură dată numai la o instituţie de învăţământ superior de stat).

Comisia de admitere pe facultate aprobă scutirea de plata taxei de înscriere pe baza actelor doveditoare prezentate de candidaţi.

DOSARUL CANDIDATULUI

 1. Dosar plic
 2. Cerere tipizata de înscriere – la comisia de inscriere.
 3. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta – copie legalizată (original pentru cei care doresc să fie admişi pe locurile subvenţionate de la buget);
 4. Foaia matricolă, anexă la diploma de bacalaureat – copie legalizată (original pentru cei care doresc să fie admişi pe locurile subvenţionate de la buget);
 5. Certificatul de naştere – copie legalizată;
 6. Cartea (buletinul) de identitate – copie xerox;

– dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui, în copie legalizată (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.);

 1. Adeverinţă medicală tip;
 2. Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare);
 3. Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta / diploma de absolvire – copie legalizată, pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare;
 4. Două fotografii color, 3 x 4 cm;
 5. Taxa de inscriere – 100 lei.

Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2013 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunile de admitere imediat următoare, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverinţă eliberată de liceu, în care se menţionează atât media generală cât şi notele obţinute la probele susţinute, precum şi foaia matricolă.

Întrucât candidaţii au dreptul legal de a se prezenta la concurs concomitent la două sau mai multe domenii / specializări, dosarul cu actele în original se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte opţiuni se face pe baza documentelor prezentate în copie legalizată, la care se adaugă o adeverinţă care atestă înscrierea cu actele de studii în original la un alt domeniu / specializare.

La înscriere, candidaţii vor semna o declaraţie că vor respecta termenele impuse prin prezentul regulament cu privire la depunerea actelor în original.